Statsskovsjagter og nyjægerjagter

Regler:


1) Nyjægerjagter i statsskovene:

Kan søges af alle gyldige medlemmer i foreningen


2) Ordinære statsskovsjagter:

Kan søges af alle gyldige medlemmer i foreningen, som derudover studerer på en af de gamle KVL-uddannelser. Se bilag nederst på siden. Hvis pladserne ikke bliver besat kan man komme i betragtning som ikke KVL-studerende.

 

Om statsskovsjagterne:


Skov og Naturstyrelsens lokalenheder er så venlige at invitere os på jagt, og de forlanger, at vores repræsentanter skal være studerende på en uddannelse, som hører til Frederiksberg Campus/SCIENCE og hørte til det gamle LIFE/KVL. Dette gælder dog ikke ved nyjægerjagter, som kan søges af alle medlemmer i foreningen.

 

Jagtinvitationer:


Jagtinvitationerne offentliggøres normalt på vores facebookgruppe: Jagtforeningen ved KVL.

Vi trækker lod om pladserne på jagterne, og den heldige vinder af jagten får direkte besked.

 

Tilmelding:


Tilmelding til lodtrækningen foregår ved at sende en mail hvor du skriver hvilken jagt du gerne vil deltage. Påfør studienummer og medlemsnummer (står bag på Jæger) og send mailen til Bestyrelsen@jagtkvl.dk.


Når du har deltaget i én jagt vil du blive sat bagest i køen til de næste jagter, således at flest muligt får mulighed for at komme af sted på jagt. Efter jagten skal lægge en kort beretning og billeder ind på vores FB-gruppe, Jagtforeningen ved KVL. Dette er obligatorisk! Har du ikke lyst til at skrive beretning skal du ikke deltage i disse jagter.


Rejsetilskud:


Foreningen giver tilskud til transport til statsskovjagter. Reglerne for tilskud er således: Foreningen refunderer den del af transportudgiften der svarer til en DSB Wild Card billet for den pågældende strækning, uanset hvilken transportmåde du vælger.

 

Du skal selv sende dokumentation for afholdte udgifter f.eks. din togbillet eller en udskrift fra DSB’s hjemmeside med Wild Card pris for den pågældende rejse.

 

Dokumentationen med påført kontonummer sendes til kassereren@jagtkvl.dk og vi udbetaler dit tilskud når vi har din beretning fra jagten. Ingen jagtberetning = ingen tilskud til transportudgift.

 

Spørgsmål ang. statsskovsjagter bedes rettet til bestyrelsen@jagtkvl.dk

 

******************************************************

(K= kandidat, B=bachelor)

 

Agriculture K

Agricultural Development K

Animal Science K

Biologi-bioteknologi B/K

Enviromental Chemistry and Health K

Enviromental and Natural Ressource Economics K

Forest og Nature Management K

Fødevarevidenskab B/K

Gastronomy and Health K

Have- og parkingeniør B

Human Nutrition K

Husdyrvidenskab B

Jordbrugsøkonomi B/K

Klinisk Ernæring K

Landskabsforvaltning K

Landskabsarkitektur og bydesign B/K

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning mv.) B

Naturressourcer (naturforvaltning og miljøøkonomi mv.)

Parasitology K

Skov- og landskabsingeniør B

Veterinærmedicin (dyrlæge) B/K