Jægeråd Frederiksberg

Danmarks Jægerforbund er med 97.136 medlemskaber blandt

Danmarks største grønne organisationer og organiserer udøvere af en fritidsbeskæftigelse og livsstil, der er i vækst. Hovedparten af

Jægerforbundets medlemmer er organiseret i de cirka 900 lokale

jagtforeninger.


Jagtforeningerne er i kommunerne organiseret i Jagtforeningernes

Kommunale Fællesråd. Fællesrådet er kontaktorganet og

samarbejdspartneren til kommunen og andre organisationer.

Fællesrådene er jægernes lokale repræsentanter, der gerne bidrager

med viden og oplysninger om jægernes lokale arbejde.

http://www.jaegerforbundet.dk/media/Tekst_om_JKF.pdf

Grønne Råds repræsentant

Hanne Fleur Hauer

38 34 23 46

hauer@email.dk

jaegeraadfrb@jagtkvl.dk

Landskabsarkitekt fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2007

Jægerråd Frederiksberg 2014:

Formand: Svend Erik Garbus

Grønne Råds repræsentant: Hanne Fleur Hauer

Bestyrelsesmedlem: Jakob Dan-Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Torben Schandorff