1335BAEB-CE80-488A-89FE-6BD516410E431
D4D8C970-D80D-4D2A-9187-3DD3C18E8310
1335BAEB-CE80-488A-89FE-6BD516410E432

Jægeråd Frederiksberg

HUSK ÅRSMØDE D. 13. December KL. 18:00 på Frederiksberg Campus, lokale A2-70-04


Danmarks Jægerforbund er med 97.136 medlemskaber blandt

Danmarks største grønne organisationer og organiserer udøvere af en

fritidsbeskæftigelse og livsstil, der er i vækst. Hovedparten af

Jægerforbundets medlemmer er organiseret i de cirka 900 lokale

jagtforeninger.


Jagtforeningerne er i kommunerne organiseret i Jagtforeningernes

Kommunale Fællesråd. Fællesrådet er kontaktorganet og

samarbejdspartneren til kommunen og andre organisationer.

Fællesrådene er jægernes lokale repræsentanter, der gerne bidrager

med viden og oplysninger om jægernes lokale arbejde.

http://www.jaegerforbundet.dk/media/Tekst_om_JKF.pdf

Formand Jægerråd Frederiksberg

Svend Erik Garbus

42 50 50 11

garbus@jagtkvl.dk

jaegeraadfrb@jagtkvl.dk

Dyrlæge

Grønne Råds repræsentant

Hanne Fleur Hauer

38 34 23 46

hauer@email.dk

jaegeraadfrb@jagtkvl.dk

Landskabsarkitekt fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2007

Bestyrelsesmedlem

Jakob Dan-Nielsen

26 19 19 57

dan-nielsen@jagtkvl.dk

jaegeraadfrb@jagtkvl.dk

Fødevarevidenskabstudernde

Bestyrelsesmedlem

Torben Schandorff

22 90 85 80

schandorff@jagtkvl.dk

jaegeraadfrb@jagtkvl.dk

Dyrlæge

Jægerråd Frederiksberg 2014:

Formand: Svend Erik Garbus

Grønne Råds repræsentant: Hanne Fleur Hauer

Bestyrelsesmedlem: Jakob Dan-Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Torben Schandorff

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus