Pramjagt

Foreningen er i besiddelse af 6 jagtpramme og en lille jolle, der alle frit kan benyttes af medlemmerne.Forudsætninger for lån af pramme og jolle:

For at gå på pramjagt i foreningen skal man have deltaget i foreningens pramjagtskursus. Dette er for at sikre høj sikkerhed og høj jagtetik.


Pramjagtskursus:

På dette kursus gennemgår vi følgende:

- Brugen af vores pramme (foreningens regler for prammenes brug: Før, under og efter jagt)

- Jagtlovens regler ang. pramjagt

- Fredede områder på Fjorden

- Tøj og udstyr til pramjagt

- Intro til foreningens påhængsmotore

- Sikkerhed under pramjagt på Roskilde Fjord.

- Respekt for andre naturbrugere

- Jagtetik, skånsom jagtudøvelse, naturbeskyttelse/bevarelse.

- Jagtteknik under pramjagt

 

Pramjagtskurset giver ret til at bruge foreningens pramme efter deltagelse i mindst 1 pramjagt med erfaren bruger. 


Regler for brug af jagtpramme:

- Kun medlemmer må bruge prammene

- Det er ikke tilladt at sejle ud én person, altid mindst to!

- Pramkursus skal være gennemført

- Overholde de gældende regler for jagt på fisketeritoriet

- Har sat sig ind i sikkerhed til søs

- Overholder de jagtetiske regler

- Prammene må kun bookes en uge i forvejen. Brug    prammene med måde.

- Bådende skal forlades som man modtog dem, lokkere er sat ordentligt på bådshager og ALT affald fjernes og evt. vand i bunden af pram fjernes med øsebæger eller ved at vende prammen på siden.


Bestyrelsen for Jagtforeningen ved KVL forbeholder sig ret til at inddrage retten til at bruge foreningens pramme samt inddrage evt. nøgler, hvis der sker brud på reglerne, herunder de jagtetiske regler.


Booking:

- Booking af prammene foregår på Jagtforeningens facebookside (Prambooking - Jagtforeningen ved KVL), dette er obligatorisk og skal gøres inden man tager ud.


- Prammene må kun bookes en uge i forvejen. Brug    prammene med måde.


Sikkerhed:

- Medbring altid redningsvest – en pr. person. (Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer paragraf 1)

- Medbring altid kompas (det kan pludselig blive tåget på vandet og gøre landkending umulig

- Medbring lys (pandelampe er god at signalere med)

- Tjek altid vejret inden du tager på fjorden (blæst over 8 m/s er for meget til fjordjagt for nybegyndere)

- Opfør dig som sikkerhedsmæssigt korrekt ( på fjorden kan selv små fejl få fatale følger, specielt i de kolde måneder)

 

Jagten:

- Find ud af hvor der er jagt forbud; Sommerhusområder, byzone mv. (interaktivt kort på Naturstyrelsens hjemmeside ( Tryk Her )


Spørgsmål:

Spørgsmål eller yderligere information omkring prammene bedes rettet til bestyrelsen på bestyrelsen@jagtkvl.dk

 

For mere info om pramjagt læs guiden fra Stand og Havjagts HER


Knæk og bræk!