Pramjagt

Pramjagt

Foreningen er i besiddelse af 6 jagtpramme, der alle frit kan benyttes af medlemmerne.Forudsætninger for lån af pramme og jolle:

For at gå på pramjagt i foreningen skal man inden første udgang have taget kontakt til bestyrelsen. Her vil der gives introduktion til pramjagten, vores pramme mm. Dette er for at sikre høj sikkerhed og høj jagtetik.


Regler for brug af jagtpramme:

- Kun medlemmer må bruge prammene

- Det er ikke tilladt at sejle ud én person, altid mindst to!

- Overholde de gældende regler for jagt på fisketeritoriet

- Har sat sig ind i sikkerhed til søs

- Overholder de jagtetiske regler

- Brug prammene med måde.

- Bådende skal forlades som man modtog dem, lokkere er sat ordentligt på bådshager og ALT affald fjernes og evt. vand i bunden af pram fjernes med øsebæger eller ved at vende prammen på siden.


Bestyrelsen for Jagtforeningen ved KVL forbeholder sig ret til at inddrage retten til at bruge foreningens pramme samt inddrage evt. nøgler, hvis der sker brud på reglerne, herunder de jagtetiske regler.


Booking:

- Booking af prammene foregår på Jagtforeningens facebookside, dette er obligatorisk og skal gøres inden man tager ud.

Sikkerhed:

- Medbring altid redningsvest – en pr. person. (Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer paragraf 1)

- Medbring altid kompas (det kan pludselig blive tåget på vandet og gøre landkending umulig

- Medbring lys (pandelampe er god at signalere med)

- Tjek altid vejret inden du tager på fjorden (blæst over 8 m/s er for meget til fjordjagt for nybegyndere)

- Opfør dig som sikkerhedsmæssigt korrekt (på fjorden kan selv små fejl få fatale følger, specielt i de kolde måneder)

 

Jagten:

- Find ud af hvor der er jagt forbud; Sommerhusområder, byzone mv. (interaktivt kort på Naturstyrelsens hjemmeside ( Tryk Her )


Spørgsmål:

Spørgsmål eller yderligere information omkring prammene bedes rettet til bestyrelsen på bestyrelsen@jagtkvl.dk

 

For mere info om pramjagt læs guiden fra Strand og Havjagts HER


Knæk og bræk!