Pramjagt

Forudsætninger:


For at gå på pramjagt i foreningen skal man have deltaget i foreningens pramjagtskursus. Dette er for at sikre høj sikkerhed og høj jagtetik.


Pramjagtskursus:


I forbindelse med kursus gennemgår vi følgende:

- Brugen af vores pramme (foreningens regler for prammenes brug: Før, under og efter jagt)

- Jagtlovens regler ang. pramjagt

- Fredede områder på Fjorden

- Tøj og udstyr til pramjagt

- Intro til foreningens påhængsmotore

- Sikkerhed under pramjagt på Roskilde Fjord.

- Respekt for andre naturbrugere

- Jagtetik, skånsom jagtudøvelse, naturbeskyttelse/bevarelse.

- Jagtteknik under pramjagt

 

Pramjagtskurset giver ret til at bruge foreningens pramme efter deltagelse i mindst 1 pramjagt med erfaren bruger.  For at komme i betragtning om at modtage personlig nøgle til jagtprammene skal man opfylde overstående krav og kan derefter ansøge hos bestyrelsen på bestyrelsen@jagtkvl.dk.


Regler for brug af jagtpramme:


For at kunne komme i betragtning til at modtage en nøgle til jagtprammene skal man være medlem af Jagtforeningen ved KVL. Det er forbudt at sejle alene af sted i Jagtforeningens pramme.


For at sejle ud i jagtprammene er det vigtigt at have styr på sikkerheden til søs, der findes glimrende foldere med dette budskab på nettet (www.sejlsikkert.dk).

Depositum for nøglen er 300 kr. som skal betales kontant ved underskrivelse og afhentning.

Bestyrelsen for Jagtforeningen ved KVL forbeholder sig ret til at inddrage retten til at bruge foreningens pramme samt inddrage evt. nøgler, hvis der sker brud på reglerne, herunder de jagtetiske regler.


Booking:


- Booking af prammene foregår på Jagtforeningens facebookside (Prambooking Jagt Kvl), dette er obligatorisk og skal gøres inden man tager ud.


Det kræver at man er medlem af siden.


- Prammene må kun bookes en uge i forvejen. Brug prammene med måde.


Sikkerhed:


- Medbring altid redningsvest – en pr. person. (Bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer paragraf 1)

 

- Medbring altid kompas (det kan pludselig blive tåget på vandet og gøre landkending umulig

 

- Medbring lys (pandelampe er god at signalere med)

 

- Tjek altid vejret inden du tager på fjorden (blæst over 8 m/s er for meget til fjordjagt for nybegyndere)

 

- Opfør dig som sikkerhedsmæssigt korrekt ( på fjorden kan selv små fejl få fatale følger, specielt i de kolde måneder)

 

Jagten:


- Find ud af hvor der er jagt forbud; Sommerhusområder, byzone mv. (interaktivt kort på Naturstyrelsens hjemmeside ( Tryk Her )


Efter brug af pramme

- Bådende skal forlades som man modtog dem, lokkere er sat ordentligt på bådshager og ALT affald fjernes og evt. vand i bunden af pram fjernes med øsebæger eller ved at vende prammen på siden.


Overhold skudafstande!

Overhold de maksimale skudafstande til de respektive arter, en eftersøgning tager lang tid og kan være farlig.


Efter Pramjagtskursus

Efter kursus giver det dig ret til at bruge foreningens pramme efter deltagelse i mindst 1 pramjagt med erfaren bruger fra foreningen.  For at komme i betragtning om at modtage personlig nøgle til jagtprammene skal man opfylde overstående krav og kan derefter ansøge hos bestyrelsen på bestyrelsen@jagtkvl.dk.


Spørgsmål ang. prammene bedes rettet til bestyrelsen på bestyrelsen@jagtkvl.dk

 

For mere info om pramjagt læs guiden fra Stand og Havjagts hjemmeside:

http://www.strandoghavjagt.dk/guide/guide.pdf


Knæk og bræk!