Jagttegn

Jagttegnsundervisning

Alle studerende som ikke-studerende er velkomne på vores kommende jagttegnshold


Kommende jagttegnshold

Vi planlægger som minimum at afholde jagttegnsundervisning to gange årligt, med start Februar og September. Mere information om det næstkommende kursus og jagttegnet kan du finde på vores Facebook-side


Spørgsmål angående jagttegnsundervisningen kan sendes til:

Jagttegn@jagtkvl.dkIntroduktion og formål:


Jagtforeningen ved KVL har til huse på Landbohøjskolen midt på det smukke grønne Frederiksberg. Vi har i ifølge § 4 i foreningens vedtægter til formål at udbrede kendskabet til jagt blandt studerende på Frederiksberg Campus (Før 2012 kendt som: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (før 2007 kendt som: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL).

 

Vi er meget stolte af vores jagttegnskurser, som altid er  fagligt og socialt af højeste kvalitet med meget erfarne og dygtige undervisere med bred jagterfaring fra ind- og udland - desuden ofte selv nuværende studerende eller gamle alumner fra KVL.


Vi underviser naturligvis altid efter gældende pensum og lovgivning. Vores jagttegnslærere orienterer og ajourfører sig altid løbende med Miljøstyrelsen, Jagttegnslærerforeningen og Danmarks Jægerforbund.


Pris for undervisningen:


Studerende ved Landbohøjskolen: 1500 kr.

Alle andre: 3100 kr.


Udover prisen for undervisningen må der forventes udgifter til bog, skydebane og jagtprøvegebyrer.


Studierabat:


Man kan kun opnå studierabat ved at være studerende på Frederiksberg Campus og være tilknyttet en af de oprindelige uddannelser eller tage væsentlige kurser fra disse. 

 

Hvem kan søge jagttegn i Danmark:

For at gå på jagt i Danmark skal man have jagttegn. Det får man ved at bestå jagtprøven, som arrangeres af Skov & Naturstyrelsen. For at kunne få jagttegn skal man opfylde følgende krav:


1) Fylde mindst 16 år det år man tager jagttegn.

2) Have bopæl (folkeregister-adresse) i Danmark.

3) Godkendes af Politiet


Udlændinge kan sagtens få jagttegn i Danmark ved at have bopæl i Danmark og eller have jagttegn i hjemlandet og søge dansk jagtlicens/jagttegn. Dvs. som svensk studerende bosiddende i København kan du sagtens søge ind på dette kursus.***************************************

APPENDIKS 1.


(K= kandidat, B=bachelor)

Agriculture K

Agricultural Development K

Animal Science K

Biologi-bioteknologi B/K (Almindelig Biologi gælder ikke for Biologi-Bioteknologi)

Enviromental Chemistry and Health K

Enviromental and Natural Ressource Economics K

Forest og Nature Management K

Fødevarevidenskab B/K

Gastronomy and Health K

Have- og parkingeniør B

Human Nutrition K

Husdyrvidenskab B

Jordbrugsøkonomi B/K

Klinisk Ernæring K

Landskabsforvaltning K

Landskabsarkitektur og bydesign B/K

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning mv.) B

Naturressourcer (naturforvaltning og miljøøkonomi mv.)

Parasitology K

Skov- og landskabsingeniør B

Veterinærmedicin (dyrlæge) B/K