Jagttegnsundervisning 


Alle studerende som ikke-studerende er velkomne på vores kommende jagttegnshold:


- September 2021 

(Der er desværre ikke flere pladser, skriv gerne til os for at komme på ventelisten)


Mere information om det kommende kursus kan findes her:

Info jagttegn


Spørgsmål angående jagttegnsundervisningen kansendes til:

Jagttegn@jagtkvl.dk


Forventede kommende hold, disse er endnu ikke planlagt:

- Februar 2022

- September 2022

Introduktion og formål:


Jagtforeningen ved KVL har til huse på Landbohøjskolen midt på det smukke grønne Frederiksberg. Vi har i ifølge § 4 i foreningens vedtægter til formål at udbrede kendskabet til jagt blandt studerende på Frederiksberg Campus (Før 2012 kendt som: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (før 2007 kendt som: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL).

 

Vi er meget stolte af vores jagttegnskurser, som altid er  fagligt og socialt af højeste kvalitet med meget erfarne og dygtige undervisere med bred jagterfaring fra ind- og udland - desuden ofte selv nuværende studerende eller gamle alumner fra KVL.


Vi underviser naturligvis efter den nye Jagtprøvereform 2014 og er fagligt opdaterede og orienterede og a'jourfører os altid løbende med SVANA/Naturstyrelsen, jagttegnslærerforeningen og Danmarks Jægerforbund.


Hvis du er interesseret i jagttegnskursus, skriv til jagttegn@jagtkvl.dk!

 

Nedenfor kan du læse lidt mere om os og kurset.


Hvem kan deltage:


Undervisningen tilgodeser især de mange studerende med tilknytning til Landbohøjskolen på Frederiksberg.


Alle er dog velkomne, dvs. også ikke-studerende.


Begrænsede pladser til undervisningen betyder først til mølle.


Datoer og holdstart:


Med henblik på aflæggelse af forårets jagtprøver hos SVANA (tidl. Naturstyrelsen) afholder vi forskellige intensive kurser, som godkender dig til din prøve.


Ved spørgsmål angående jagttegnsundervisningen kan der sendes en mail til jagttegn@jagtkvl.dk


Alle kurser er af mindst 6 dages varighed (teori) som forløber som aftensundervisning. Derudover skal vi 2 gange på skydebanen på forskellige dage, hvor du i ro og mag vil øve haglskydning alene med en af dine to jagttegnslærere som du kender fra kurset med et af foreningens gode geværer, som du også kender.


Pris for undervisningen:


Studerende ved Landbohøjskolen: 1250 kr.

Alle andre: 2900 kr.


Ud over prisen for undervisningen må der forventes udgifter til bog, skydebane og jagtprøvegebyrer.


Jagttegn, afstandsbedømmelse og haglskydeprøve:


Du bliver ikke en mester-skytte, men du bliver klar til din jagtprøve og får et godt grundlag til din videre træning.


Et vigtigt element i undervisningen er afstandsbedømmelse, som vi øver hver gang inden undervisning og til skydebanedagene.


Efter bestået jagtprøve kan du indløse jagttegn og købe eget jagtgevær og riffel. Du kan dog ikke gå på jagt endnu, men skal består en haglskydeprøve hvis du vil på hagljagt eller riffelprøve/bueprøve hvis du vil på riffeljagt/buejagt - i øvrigt i nævnte rækkefølge.


Lidt mere om studierabat:


Man kan kun opnå studierabat ved at være studerende på Frederiksberg Campus og være tilknyttet en af de oprindelige uddannelser eller tage væsentlige kurser fra disse. Man kan f.eks. ikke opnå rabat ved at være studerende på Handelshøjskolen i København (CBS), men man er stadig meget velkommen. For at se, hvilke uddannelser der opnår rabat se appendiks 1.


Øvrige udgifter du skal påregne under kurset:


Udover selve kursusafgiften skal du påregne ca. kr. 250 til skydebanen og kr. 430 til lærebogen ”Vildt & Jagt i Danmark”, som kun sælges hos Hornslet Bogtrykkeri, som findes på adressen www.jagt-vildt.dk.


Vores undervisningsform:


Jagttegnsundervisningen er baseret på, at du som kursist selv tager ansvar for egen læring, og vores kurser er typisk kortere end mange andre jagttegnskurser, fordi vi ikke bruger megen undervisningstid på repetition. Det forventer vi at du selv klarer derhjemme.

 

Til gengæld prioterer vi en grundig gennemgang af alt den teori, som du skal kende for at kunne bestå jagtprøven.

 

Vi lægger meget vægt på, at du som kursist skal udvikle en ansvarlig, og etisk holdning til jagt, samt en forståelse for at jagt, samt en forståelse for at jagt er en naturlig del af praktisk naturforvaltning. Derfor behandler vi også emner, som du måske ikke lige kan finde i din jagttegnsbog.

 

Erfaringsmæssigt er det dog ofte den praktiske del af prøven som volder vores elever problemer, og derfor træner vi afstandsbedømmelse og praktisk våbenhåndtering individuelt med alle elever, således at du hurtig bliver fortrolig med sikker våbenhåndtering.


Skydebane:


Skydebanedagene ligger på hverdage og det er obligatorisk at deltage i disse. Hver elev skal påregne ca. en time på skydebanen pr. gang. Den teoretiske del af undervisningen foregår i auditorium (A2-70.03), Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C, og den praktiske del foregår på KFK (Københavns Flugtskytte Klub), Selinevej 9, 2300 København S.

 

Hvem kan søge jagttegn i Danmark:


For at gå på jagt i Danmark skal man have jagttegn. Det får man ved at bestå jagtprøven, som arrangeres af Skov & Naturstyrelsen. For at kunne få jagttegn skal man opfylde følgende krav:


1) Være fyldt 16 år.

2) Have bopæl (folkeregisteradresse) i Danmark.

3) Godkendes af justitsministeren.

4) Have bestået det lovpligtige våbenkursus, som er en del af jagttegnsundervisningen.


Udlændinge kan sagtens få jagttegn i Danmark ved at have bopæl i Danmark og eller have jagttegn i hjemlandet og søge dansk jagtlicens/jagttegn. Dvs. som svensk studerende bosiddende i København kan du sagtens søge ind på dette kursus.


Jagtprøvens indhold:


Den teoretiske prøve aflægges først, og her skal du svare rigtigt på min. 36 af 40 spørgsmål indenfor forskellige relevante emner. Består du teorien fortsætter du til den praktiske prøve, og her skal du vise at du kan håndtere et jagtgevær sikkerhedsmæssigt korrekt, samt at du kan vurdere om skudafstanden er forsvarlig til min. 5 af 6 silhoutfigurer af forskellige vildtarter.


Hvor afholdes jagtprøverne?


Jagtprøverne afholdes af SVANA (tidl. Naturstyrelsen) ved Fødevare- og Miljøministeriet over hele landet, og der er to årlige prøveperioder; forår og efterår. Det koster 215 kr. i prøvegebyr til staten at gå til jagtprøve, og en jagtprøve består af både en teoretisk og en praktisk prøve.


Efter jagtprøven:


Efter du har bestået jagtprøven og har fået dit jagttegn vil du kunne erhverve glatløbet haglgevær riffel mv., men du må dog ikke gå på jagt førend du har bestået en haglskydeprøve hos Naturstyrelsen, hvor du viser, at du kan ramme 6/18 lerduer. Efter haglprøven kan du også opnå tilladelse til jagt med riffel og bue ved respektive riffel- og bueprøver, men først efter gennemført haglskyderprøve. Både jagtgevær og riffel kan erhverves med en gennemført jagtprøve og indløst jagttegn - altså inden du har klaret haglskydeprøven og riffelprøven. Jagtbue er sportsudstyr og kan købes uden jagttegn eller bueprøve.

 

 

***************************************

APPENDIKS 1.


(K= kandidat, B=bachelor)

Agriculture K

Agricultural Development K

Animal Science K

Biologi-bioteknologi B/K (Almindelig Biologi gælder ikke for Biologi-Bioteknologi)

Enviromental Chemistry and Health K

Enviromental and Natural Ressource Economics K

Forest og Nature Management K

Fødevarevidenskab B/K

Gastronomy and Health K

Have- og parkingeniør B

Human Nutrition K

Husdyrvidenskab B

Jordbrugsøkonomi B/K

Klinisk Ernæring K

Landskabsforvaltning K

Landskabsarkitektur og bydesign B/K

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning mv.) B

Naturressourcer (naturforvaltning og miljøøkonomi mv.)

Parasitology K

Skov- og landskabsingeniør B

Veterinærmedicin (dyrlæge) B/K